Msza święta z namaszczeniem chorych

W sobotę 11 lutego br., o godz. 8:00, z okazji wspomnienia NMP z Lourdes, będzie odprawiona msza św. z sakramentem namaszczenia chorych dla osób w podeszłym wieku. Z tego względu nie będzie mszy św. o godz. 6:30.

Koncert kolęd

W niedzielę 08.01.2017, po mszy św. o godz. 10:00 zagra nam Młodzieżowa Orkiestra Dęta, zaś w niedzielę 15.01.2017, po  mszy św. o godz. 18:00 wystąpią muzycy z  Filharmonii Podlaskiej oraz Schola Miktam. Zapraszamy.

Bóg się rodzi…

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

szopka2015W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».
Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

Rekolekcje adwentowe

Zapraszamy na rekolekcje adwentowe, w sobotę i niedzielę, 17 i 18 grudnia 2016 r. Rekolekcje poprowadzi ks. Robert Koller. W sobotę msze św. o godz. 8:30, 10:00, 18:00. W niedzielę wg porządku zwykłego.

„Idźcie i głoście” – rozpoczynamy nowy rok liturgiczny

Pod hasłem „Idźcie i głoście” przeżywać będziemy nadchodzący rok liturgiczny, który rozpoczyna się wraz z okresem adwentu. Program duszpasterski na nadchodzący rok jest kontynuacją programu rozpoczętego w roku 2013, którego wizją jest prowadzenie przez doświadczenie wiary, nawrócenia oraz chrztu ku postawie apostolstwa. Stąd tegoroczny program zwraca uwagę przede wszystkim na wezwanie do ewangelizacji.
Okres adwentu rozpoczynający nowy rok liturgiczny jest bogaty w wiele symboli i zwyczajów. Jednym z nich są msze św. roratnie, które w naszym kościele będą odprawiane w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18:00 i w soboty o godz. 6:30. Zgodnie z tradycją, mszę św. rozpoczyna się przy wyłączonych światłach – mrok świątyni rozpraszają jedynie świece i lampiony. Dopiero na śpiew „Chwała na wysokości Bogu” zapala się wszystkie światła w kościele.

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

W niedzielę 20.11 przypada uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, podczas której w kościołach w całej Polsce proklamowany zostanie Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Wezwanie do praktykowania postawy wyrażonej Aktem przekazał sam Pan Jezus w objawieniach udzielonych bł. Rozalii Celakównie. Inspiracją są m.in. słowa zanotowane przez bł. Rozalię: „Jest ratunek dla Polski: jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga”. Jak podkreślają biskupi, w proklamacji Aktu nie chodzi tylko o wyraz zewnętrzny, ale „postawę głęboko wewnętrzną, duchową, która ma swoje konsekwencje w życiu i promieniuje na wszystkie sfery życia, na innych ludzi i owocuje w społeczeństwie”.

Treść Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana