Odpusty za zmarłych – przez cały listopad

Penitencjaria Apostolska przedłużyła na cały listopad wszystkie dobrodziejstwa duchowe udzielone dekretem z ubiegłego roku. Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Obowiązują przy tym, poza pobożnym nawiedzeniem cmentarza, ogólne warunki odpustu zupełnego, którymi są: brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego; stan łaski uświęcającej (bez grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna; odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której modli się Ojciec Święty. Odpust może być uzyskany tylko jeden raz danego dnia.

 

Różaniec ze Świętymi

W ostatnią niedzielę października po mszy św. o 18:00 zapraszamy na Różaniec ze Świętymi – prowadzi schola Miktam.

Listopadowe prezenty dla zmarłych

  • Msza święta
  • modlitwa
  • odpusty
  • ofiarowane cierpienie
  • post
  • dobre uczynki
  • jałmużna

Kwiaty zwiędną, znicze się wypalą, wiatr zasypie liśćmi groby, a dar duchowy nigdy nie przeminie – będzie dla zmarłych drogą do nieba.