„Idźcie i głoście” – rozpoczynamy nowy rok liturgiczny

Pod hasłem „Idźcie i głoście” przeżywać będziemy nadchodzący rok liturgiczny, który rozpoczyna się wraz z okresem adwentu. Program duszpasterski na nadchodzący rok jest kontynuacją programu rozpoczętego w roku 2013, którego wizją jest prowadzenie przez doświadczenie wiary, nawrócenia oraz chrztu ku postawie apostolstwa. Stąd tegoroczny program zwraca uwagę przede wszystkim na wezwanie do ewangelizacji.
Okres adwentu rozpoczynający nowy rok liturgiczny jest bogaty w wiele symboli i zwyczajów. Jednym z nich są msze św. roratnie, które w naszym kościele będą odprawiane w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18:00 i w soboty o godz. 6:30. Zgodnie z tradycją, mszę św. rozpoczyna się przy wyłączonych światłach – mrok świątyni rozpraszają jedynie świece i lampiony. Dopiero na śpiew „Chwała na wysokości Bogu” zapala się wszystkie światła w kościele.

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

W niedzielę 20.11 przypada uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, podczas której w kościołach w całej Polsce proklamowany zostanie Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Wezwanie do praktykowania postawy wyrażonej Aktem przekazał sam Pan Jezus w objawieniach udzielonych bł. Rozalii Celakównie. Inspiracją są m.in. słowa zanotowane przez bł. Rozalię: „Jest ratunek dla Polski: jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga”. Jak podkreślają biskupi, w proklamacji Aktu nie chodzi tylko o wyraz zewnętrzny, ale „postawę głęboko wewnętrzną, duchową, która ma swoje konsekwencje w życiu i promieniuje na wszystkie sfery życia, na innych ludzi i owocuje w społeczeństwie”.

Treść Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Koncert pieśni patriotycznych w naszym kościele

13_listopada_uwb

Rocznica poświęcenia kościoła

W niedzielę 30 października obchodzimy rocznica poświęcenia kościoła. Charakterystycznym znakiem tej uroczystości są zapalone świece, tzw. „zacheuszki”, upamiętniające obrzęd konsekracji świątyni.

Niedziela Misyjna 23 października 2016

Co roku przedostatnia niedziela października rozpoczyna Tydzień Misyjny. Dzień ten w sposób szczególny przypomina nam o naszym posłannictwie do dzielenia się Słowem Bożym. Ofiary zbierane w Niedzielę Misyjną przeznaczone są na potrzeby misji. W ten sposób włączamy się w to dzieło, wspierając je zarówno materialnie, jak i poprzez naszą modlitwę.

Stary śpiewnik z dawnych lat

0x02