Wieczór uwielbienia w niedzielę 25 kwietnia

W niedzielę, 25 kwietnia, po mszy św. wieczornej zapraszamy na wieczór uwielbienia, który poprowadzi schola Miktam.

XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny

Święto Bożego Miłosierdzia

Inspiracją dla jego  ustanowienia było pragnienie Jezusa, które przekazała św. Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: <<Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia>>. (Dz. 299) <<Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski>>. (Dz. 699)

Przygotowując się codziennie odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Godzina miłosierdzia