Wygaszenie dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy św.

Nowe zarządzenie Metropolity Białostockiego w związku ze zmianami obostrzeń i ograniczeń w czasie epidemii.