Święto Bożego Miłosierdzia

Inspiracją dla jego  ustanowienia było pragnienie Jezusa, które przekazała św. Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: <<Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia>>. (Dz. 299) <<Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski>>. (Dz. 699)

Przygotowując się codziennie odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Godzina miłosierdzia