XXII Tydzień św. Krzysztofa – pomoc misjonarzom

W dniach 18-25 lipca 2021 będzie obchodzony 22. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W niedzielę 25 lipca, po każdej mszy św. będziemy święcili pojazdy.