Listopadowe prezenty dla zmarłych

  • Msza święta
  • modlitwa
  • odpusty
  • ofiarowane cierpienie
  • post
  • dobre uczynki
  • jałmużna

Kwiaty zwiędną, znicze się wypalą, wiatr zasypie liśćmi groby, a dar duchowy nigdy nie przeminie – będzie dla zmarłych drogą do nieba.