Bierzmowanie

Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

1. W I roku formacji (VI klasa) kandydaci do bierzmowania uczestniczą aktywnie w życiu religijnym parafii. Spotykają się raz w miesiącu na ogólnym spotkaniu formacyjnym z kapłanem odpowiedzialnym za formację. W ramach przygotowania, na katechezie, zdają egzamin z wiedzy religijnej. Aby przygotować się duchowo uczestniczą w nabożeństwach pierwszych piątków miesiąca. W ramach przygotowania organizowane będą także różne wyjazdy na spotkania w archidiecezji białostockiej.

2. W II roku formacji (VII klasa) obowiązują kandydatów do bierzmowania następujące praktyki religijne:

a. Udział we mszy św. w każdą niedzielę – Eucharystia w każdą niedzielę oraz wszystkie święta nakazane wypływa z pierwszego Przykazania Kościelnego: „W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we mszy św. oraz powstrzymać się od prac niekoniecznych”. Kandydat do bierzmowania ma pogłębiać relację z Jezusem Chrystusem żywym w Eucharystii.

b. Przystępowanie do sakramentu pokuty (spowiedź) raz w miesiącu. Pamiętamy o pięciu warunkach sakramentu pokuty, tj.: rachunek sumienia, żal za grzechy, postanowienie poprawy, szczera spowiedź, zadośćuczynienie.

c. Udział w nabożeństwach: różańcowym w październiku i majowym oraz drogi krzyżowej w wielkim poście.

Klasa VII i VIII to także formacja w mniejszych grupach, prowadzona przez animatorów parafialnych. Podsumowaniem spotkań w małych grupach jest CELEBRACJA KROKU KU BIERZMOWANIU w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 17.15 oraz uczestnictwo w WIECZORZE UWIELBIENIA.

Formacja do bierzmowania to także wspólne wyjazdy na spotkania w archidiecezji białostockiej oraz próby liturgiczne do sakramentu bierzmowania. W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania kandydat wraz z rodziną uczestniczy w rekolekcjach adwentowych, w rekolekcjach wielkopostnych oraz w nabożeństwach Triduum Paschalnego.

3. Prosimy pamiętać, że przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w parafii w której się mieszka. Osoby ochrzczone poza parafią p.w. Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie powinny przedstawić w kancelarii parafialnej skrócony akt chrztu ze swojej rodzimej parafii chrztu. Osoby spoza Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie – zaświadczenie o katechizacji i przygotowaniu do bierzmowania na lekcjach religii.

Pozostałe szczegóły, w tym podział na grupy ustali ksiądz Marcin. W razie konieczności kontakt pod nr tel. 575 781 502 (poza godzinami nabożeństw).
 

 Materiały dodatkowe

Sakrament bierzmowania w archidiecezji białostockiej
 
Aneks do s. bierzmowania – archidiecezja białostocka
 

PODZIAŁ NA GRUPY

Ogłoszenia

– W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania zapraszamy kandydatów z klas VI-VIII w piątek, 22 listopada, na spektakl pt. „Eucharystia”, na podstawie objawień prywatnych Cataliny Rivas. Zbiórka o godz. 18:30 przed SP nr 1 im. ks. Rabczyńskiego. Będzie to obowiązkowy element formacji, który zbiega się z tematyką zbliżającego się roku liturgicznego.

– Uczniowie klas VII-VIII mają spotkanie formacyjne w niedzielę 24 listopada o 17:15 w kościele.

– W niedzielę 24 listopada po mszy św. wieczornej schola Miktam poprowadzi wieczór uwielbienia. Jest to dobry czas, aby podziękować za mijający rok liturgiczny. Zachęcamy do udziału młodzież i rodziców.

Sakramentu bierzmowania uczniom klas VII i VIII udzieli ks. abp. Edward Ozorowski podczas mszy św. o godz. 18:00 w dniu 3 czerwca 2020 r.