Bierzmowanie

Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

1. W I roku formacji (VI klasa) kandydaci do bierzmowania uczestniczą aktywnie w życiu religijnym parafii. Spotykają się raz w miesiącu na ogólnym spotkaniu formacyjnym z kapłanem odpowiedzialnym za formację. W ramach przygotowania, na katechezie, zdają egzamin z wiedzy religijnej. Aby przygotować się duchowo uczestniczą w nabożeństwach pierwszych piątków miesiąca. W ramach przygotowania organizowane będą także różne wyjazdy na spotkania w archidiecezji białostockiej.

2. W II roku formacji (VII klasa) obowiązują kandydatów do bierzmowania następujące praktyki religijne:

a. Udział we mszy św. w każdą niedzielę – Eucharystia w każdą niedzielę oraz wszystkie święta nakazane wypływa z pierwszego Przykazania Kościelnego: „W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we mszy św. oraz powstrzymać się od prac niekoniecznych”. Kandydat do bierzmowania ma pogłębiać relację z Jezusem Chrystusem żywym w Eucharystii.

b. Przystępowanie do sakramentu pokuty (spowiedź) raz w miesiącu. Pamiętamy o pięciu warunkach sakramentu pokuty, tj.: rachunek sumienia, żal za grzechy, postanowienie poprawy, szczera spowiedź, zadośćuczynienie.

c. Udział w nabożeństwach: różańcowym w październiku i majowym oraz drogi krzyżowej w wielkim poście.

Klasa VII i VIII to także formacja w mniejszych grupach, prowadzona przez animatorów parafialnych. Podsumowaniem spotkań w małych grupach jest CELEBRACJA KROKU KU BIERZMOWANIU w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 17.15 oraz uczestnictwo w WIECZORZE UWIELBIENIA.

Formacja do bierzmowania to także wspólne wyjazdy na spotkania w archidiecezji białostockiej oraz próby liturgiczne do sakramentu bierzmowania. W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania kandydat wraz z rodziną uczestniczy w rekolekcjach adwentowych, w rekolekcjach wielkopostnych oraz w nabożeństwach Triduum Paschalnego.

3. Prosimy pamiętać, że przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w parafii w której się mieszka. Osoby ochrzczone poza parafią p.w. Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie powinny przedstawić w kancelarii parafialnej skrócony akt chrztu ze swojej rodzimej parafii chrztu. Osoby spoza Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie – zaświadczenie o katechizacji i przygotowaniu do bierzmowania na lekcjach religii.

Pozostałe szczegóły, w tym podział na grupy ustali ksiądz Marcin. W razie konieczności kontakt pod nr tel. 575 781 502 (poza godzinami nabożeństw).

Sakramentu bierzmowania uczniom klas VII i VIII udzieli ks. abp. Edward Ozorowski podczas mszy św. o godz. 18:00 w dniu 3 czerwca 2020 r.

 Materiały dodatkowe
Sakrament bierzmowania w archidiecezji białostockiej
 Aneks do s. bierzmowania – archidiecezja białostocka
 Podział na grupy

SPOTKANIA W GRUPACH

  • grupa s. Justyny – 8.01.2020 o godz. 17:30
  • grupa p. Anny – 8.01.2020 o godz. 19:15 (przy kościele, potem sala pod przedszkolem)
  • grupa p. Marka B. – 2.02.2020 po mszy św. o 8:30
  • grupa p. Marka D. – 9.02.2020 po mszy św. o 8:30
  • grupa ks. Kamila – 17.01.2020 o godz. 18:00
  • grupa ks. Marcina – 16.02.2020 o godz. 17:00

W ostatnią niedzielę miesiąca zapraszamy kandydatów do bierzmowania o 17:30 na comiesięczną CELEBRACJĘ KROKU KU BIERZMOWANIU, mszę św. oraz wieczór uwielbienia (bezpośrednio po mszy św.), podczas którego będą mogli włączyć się w adorację Najświętszego Sakramentu.

Ogłoszenia

Ze względu na ferie spotkanie w ostatnią niedzielę stycznia dla klas 7 i 8 jest odwołane. Najbliższa CELEBRACJA KROKU KU BIERZMOWANIU w ostatnią niedzielę lutego.